Safemate kan enkelt konfigureres til å ringe opp en alarmsentral dersom ingen av de ordinære alarmmottakere svarer.

Etter at en privatbruker har aktivisert tilleggstjenesten Alarmsentral, vil kontaktpersonen man har oppgitt ved registrering bli kontaktet av en alarmoperatør med helsefaglig bakgrunn.

alarmsentral

I løpet av kartleggingssamtalen vil Alarmsentralen skaffe til veie relevant informasjon for å forfatte en aksjonsliste som anvendes når brukeren av Safemate utløser en alarm.