SOS International Logo

Safemate kan enkelt konfigureres til å ringe opp Doro Trygghetssentralen dersom ingen av de ordinære alarmmottakere svarer.

Etter at en privatbruker har aktivisert tilleggstjenesten døgnrespons fra Trygghetssentralen, vil kontaktpersonen man har oppgitt ifm. registrering innen to døgn bli oppringt av en alarmoperatør med helsefaglig bakgrunn. I løpet av kartleggingssamtalen vil Trygghetssentralen skaffe til veie relevant informasjon for å forfatte en aksjonsliste som anvendes når brukeren av Safemate utløser en alarm.

Hjelp24 operatør

Doro Trygghetssentralen er en tilleggstjeneste for kommuner eller privatpersoner som ønsker høyere sikkerhet enn det som oppnås med ordinære alarm-mottakere.

Se priser her.

Om Trygghetssentralen

Doro Trygghetssentralen har i dag avtale med 115 kommuner med ca 32.000 brukere. Sentralen betjener et mottak av 650.000 utløste trygghetsalarmer og kjører 19.000 utrykninger i året. På den helsefaglige alarm- og kontaktsentralen møter brukerne kun offentlig autorisert helsepersonell som er på vakt 24/7-365. Trygghetssentralens helsefaglige alarmmottak betjener trygghetsalarm, GPS alarm, legevaktstelefon, spesialistkonsultasjoner og psykologtjenester. Sentralen betjener også forskjellige svartjenester for kommuner.

SOS operatør