Safemate er et norskutviklet trygghetsalarmkonsept som fra 02.06.2016 er heleid av Sensio AS. I arbeidet med å videreutvikle trygghetsalarmen Safemate har vi særskilt fokus på sikkerhet, brukervennlighet og enkelhet.

Safemate ble lansert på privatmarkedet i Norge i november 2012, og etablert seg i 2013 i Danmark. I løpet av de siste årene har Safemate etablert seg som en betydelig leverandør til det norske kommunemarkedet, og har pr. i dag i underkant av 100 kommuner på vår kundeliste.

Utviklingen av Safemate og tilhørende systemer har blitt utført primært i Norge. Innovasjon Norge og SINTEF har vært våre viktigste støttespillere.

Besøksadresse:

Safemate AS
Brugata 19
0186 Oslo

Post-/fakturaadresse:

Safemate AS
Postboks 9384 Grønland
0134 Oslo

Organisasjonsummer: 996806669

Kontakt: post@safemate.no eller telefon 37161666.

Kundeservice: support@safemate.no eller telefon 37161666.