Behandling av personlige opplysninger – generelt

Trygghetsalarmen Safemate og dens og bakenforliggende datasystemer er underlagt norske lover mht. oppbevaring og bruk av persondata. Konseptet benytter tilgjengelige teknologier som blant annet GPS og GSM. I denne forbindelse vil posisjoner, telefonnumre, datostempler, og annen trafikkdata lagres i våre systemer. Dette er informasjon som kun er tilgjengelig for abonnenten selv, de abonnenten eventuelt definerer som administratorer for sin Safemate og selskapets support-apparat.

Alarmer vil kunne publiseres til Facebook dersom eieren aktivt har knyttet Safemate til sin Facebook konto, samt skrudd på Facebook-oppdatering.

Dersom eieren er en annen enn bæreren

Dersom en abonnent (eieren) utstyrer en annen person (brukeren) med en Safemate, må eieren informere brukeren om at brukerens bevegelser kan overvåkes. I tillegg må brukeren informeres om at alle de telefonnumre som står oppført som varselmottakere når som helst kan ringe brukerens Safemate direkte, og derved etablere telefonsamtale.

Alle datalagring i forbindelse med kommunikasjon gjennom våre systemer vil være tilgjengelig i en begrenset periode. Safemate sin kundeservice kan kun dele denne informasjonen med abonnenten.

For en mer utførlig beskrivelse av personvern med Safemate, les behandling av personopplysninger i sluttbrukervilkårene.