Behandling av personopplysninger

Trygghetsalarmen Safemate og dens og bakenforliggende datasystemer er underlagt norske lover mht. oppbevaring og bruk av persondata.

Vår løsning vil lagre våre applikasjonsbrukeres navn, e-postadresse og telefonnummer. Gjennom bruk vil posisjoner og trafikkdata lagres midlertidig i våre systemer. Dette er informasjon som kun er tilgjengelig for applikasjonsbrukeren selv, evnetuelle øvrige administratorer og Safemate sitt support-apparat.

Dersom eieren er en annen enn bæreren

Dersom en abonnent (eieren) utstyrer en annen person (brukeren) med en Safemate, må eieren informere brukeren om at brukerens bevegelser kan overvåkes. I tillegg må brukeren informeres om at alle de telefonnumre som står oppført som varselmottakere når som helst kan ringe brukerens Safemate direkte, og derved etablere telefonsamtale.

Alle datalagring i forbindelse med kommunikasjon gjennom våre systemer vil være tilgjengelig i en begrenset periode. Safemate sin kundeservice kan kun dele denne informasjonen med abonnenten.

For ytterligere spørsmål om Sensio AS personvernpolicy kan Sensios Personvernombud kontaktes på personvernombud@sensio.no.

For en mer utførlig beskrivelse av personvern med Safemate, les behandling av personopplysninger i sluttbrukervilkårene (gjelder for privatbrukere).