Safemate i lys av Helsedirektoratets anbefalinger Skrevet av Marius Bjønness

Helsedirektoratet la den 21.10.2014 frem sine anbefalinger på det velferdsteknologiske området. Kommunene anbefales nå å sette i gang arbeid med å skifte ut alle analoge trygghetsalarmer med digitale løsninger. I denne artikkelen kommenterer vi hvordan alle relevante krav harmonerer med dagens versjon av Safemate. Først; punktvis kravene vi harmonerer med allerede:

 

 • “Mobile trygghetsalarmer bør minimum ha innebygget GPS og gi mulighet for å sette opp et tillatt bevegelsesområde (geofence).”

  → Safemate støtter dette kravet pr. i dag.

 • “Individuelle brukerinnstillinger bør både kunne settes hos brukeren og fjernsettes, fra f.eks. alarmmottak av kvalifisert personell.”

  → Safemate støtter dette kravet pr. i dag.

 • “Utstyr som skal plasseres i bolig må kunne formidle et talesamband med tydelig lyd og god mikrofonfølsomhet slik at operatøren på alarmsentralen kan føre en tydelig samtale med brukeren hvor som helst der brukeren kan bevege seg.”

  → Safemate støtter dette kravet pr. i dag.

 • “Utstyret bør være universelt utformet.”

  → Safemate kommer i løpet av 2014 i en versjon med mykere alarmknapp. Når dette er ivaretatt, tilfredsstiller Safemate etter vårt skjønn alle krav til universell utforming.

 • “Utstyret må tilfredsstille til enhver tid gjeldende elektrotekniske krav (CE-merket), og være beskyttet mot overspenning forårsaket av f.eks. tordenvær.”

  → Safemate godkjennes av en tredjepart, nærmere bestemt Nemko.

 • “Alt utstyr som er avhengig av strømtilkobling fra strømnettet må ha batteri-backup fra minst 48 timers drift ved strømavbrudd.”

  → Safemate støtter dette kravet pr. i dag. Bordalder med batteribackup vil besørge normalt bruk i hele 20 døgn etter strømavbrudd.

 • “Utstyret skal fungere normalt uten behov for omstart etter alarm, strømbrudd, nettbortfall, etc.”

  → Safemate gjør dette pr. i dag.

 • “Utstyret bør sende varsel til alarmmottak ved strømbrudd, lavt batterinivå, evt. ved selvoppdaget funksjonsfeil.”

  → Safemate gjør dette pr. i dag.

 • “Utstyr som benytter mobilkommunikasjon bør ha mulighet for ekstern antenne.”

  → OPPDADERT 05.11.2014: Helsedirektoratet presiserer at “ekstern antenne anbefales spesielt for utstyr som skal brukes innendørs for å bedre forholdene ved dårlig innendørsdekning”. Dette kravet er myntet på stasjonære trygghetsalarmer.

 • “Støtte SCAIP-protokollen (Social Care Alarm Internet Protocol).”

  → OPPDATERT 21.05.2015: Dette er en protokoll Safemate støtter pr. i dag.

Punktene under omhandler de krav Safemate ikke umiddelbart harmonerer med, og noen kommentarer til hvordan vi forholder oss til dette:

 

 • “Muligheten til å bruke alle tilgjengelige GSM-nett (Telenor, NetCom, …).”

  → OPPDATERT 05.11.2014: Safemate AS avventer resultatet av en dialog vi har innledet med vår SIM leverandør, Telenor. Safemate AS mener det hadde vært en god løsning å kunne tilby brukere av mobile trygghetsalarmer et prioritert abonnement som muliggjør at brukeren overføres til en annen nettoperatørs nett ved nettbortfall. Dersom denne prosessen resulterer i at Telenor ikke kan løse utfordringen for oss, vil vi vurdere andre løsninger for å tilfredsstille kravet om GSM redundans.

 • “Kommunikasjon mellom utstyr hos brukeren og alarmmottak bør sjekkes automatisk tilnærmet kontinuerlig (“keep-alive” hvert annet minutt). Hele løsningen bør i tillegg sjekkes ved jevne mellomrom. Dette bør gjøres automatisk eller ved en fjernsjekk minimum en gang per døgn.”

  → Kravet om selvsjekk hvert annet minutt vil ha negativ innvirkning på batterilevetiden til en batteridrevet enhet som Safemate. Det vil også øke datamengden som transporteres, men kostnadsmessig er dette overkommelig. På forespørsel om dette kravet omfatter også mobile trygghetsalarmer, svarer Helsedirektoratet; “om dette er et krav kommunene velger å ha for mobile trygghetsalarmer må kommunen selv avgjøre.” Vi vil på sikt tilby en egen innstilling hvor man kan definere hvor hyppig selvsjekk skal gjennomføres, med de konsekvenser det vil medføre for batteriforbruket.

 

Likte du artikkelen? Del gjerne!

Våre produkter får du kjøpt via nettbutikk, trygt raskt og enkelt!

X

Klikk her for å registrer en bedrift