Safemate Pro er et web-basert administrasjonsverktøy for Safemate trygghetsalarmer, skreddersydd for bruk i norske kommuner.

ProffWeb

Hvorfor Safemate Pro?

Safemate Pro handler om å gi kommunene en mulighet til å administrere trygghetsalarmene sine. Verktøyet gir teknisk oversikt over trygghetsalarmene, og skaper gode forutsetning for å ivareta brukernes personvern. Verktøyet åpner for å skreddersy et fleksibelt varslingsoppsett, har individuelle tilpasningsmuligheter, enkle rapporteringsverktøy, bedre varslingsrutiner og muligheten til å involvere pårørende på en måte som fungerer for alle parter.

iPad dashboard Proffweb

Figur ‘Tablet’: Safemate Pro skal optimaliseres for skjermstørrelser fra tablet og oppover

 • Oversikt: Utgangspunktet for Safemate Pro vil være et dashboard som serverer brukere overordnet informasjon om tilstanden på Safemate-parken i en kommune/underavdeling i en kommune (se bildet over). Søke- og filtreringsfunksjoner skal gjøre det enklere å finne frem til det man til enhver tid er ute etter.
 • Styrket personvern: Safemate Pro vil ha støtte for å definere underavdelinger i kommunen. Dermed kan Safemater på helse-/omsorgsinstitusjon A være skjermet for Safemate-operatører i hjemmetjenestene i bydel B. Ordinære administratorer vil kun få tilgang til den eller de avdelingene i kommunen som er relevante for vedkommende. Alle personvernrelevante handlinger i løsningen blir loggført, eksempelvis endring av alarmmottakere. De nye føringene som følger av GDPR vil bli implementert innen mai 2018.
 • Rollefordeling:På tvers av applikasjonsbrukere i en kommunen finnes ulike behov. Noen Safemate Pro-brukere vil ha en teknisk tilnærming, og vil ha fokus på at Safemater og støttesystemer fungerer slik tilsiktet. Andre vil ha ansvar for at varslingslisten er konfigurert på en hensiktsmessig måte for den enkelte bruker. Safemate Pro tar høyde for denne typen rollefordeling med rollene administrator, operatør og søker.
 • Fleksibelt varslingsoppsett: Konfigureringen av hvorledes hendelser skal håndteres/varsles gjøres på den enkelte trygghetsalarm sin varslingsliste. Varsling av hendelser vil kunne avgrenses til tider på døgnet og dager i uken. Det er ikke sikkert at all varsling må sendes på SMS, så det gir mening å tilby mulighet for varsling på epost i tillegg. Det er mulig å angi at ubesvarte alamer skal eskaleres til et responssenter.

  Event setup

  Figur ‘Varslingsisten’: Full fleksibilitet i varslingsoppsettet

 • Tilpasningsmuligheter for den enkelte kommune: Kommunene kan definere sine systeminnstillinger selv. Eksempler på systeminnstillinger hyppigheten av hvor regelemessig Safematene i kommunen skal være i kontakt med serveren, og hvor lenge det er akseptert at en Safemate ligger helt i ro. Med systeminnstillinger kan den enkelte kommune selv avgjøre hvordan de ønsker at sin kommunes Safemater skal oppføre seg.
 • Rapportering: Den nye løsningen vil tilby administratorer rapporter som skal gi bedre kostnadskontroll, oversikt over interne og eksterne responstider og detaljert hendelses-statistikk.
 • Live-informasjon om alarmsamtaler: Underveis, umiddelbart etter en brukerutløst alarm gir løsningen LIVE informasjon om hvilke alarmmottakere som har blitt ringt opp, hvem som evt. besvarer anropet og (om samtalen blir besvart) hvor lenge samtalen pågår. Dersom samtalen eskaleres til alarmsentral, så fremgår dette tydelig.

  Safemate-status

  Figur ‘Safemateoversikt’: Oversikt over kommunens/underavdelingens Safemater

 • Etablerte varslingsrutiner ved driftsavbrudd: Når planlagte og utforutsette hendelser av betydning for driften inntreffer, varsles dette i form av nyhetsbrev.
 • Involvering av de pårørende: Gjennom Safemate Pro i kombinasjon med app-en Safemate Family kan man effektivt «mobilisere den omsorgskraft som er representert ved pårørende». Vi søker en balanse mellom fleksibilitet for den enkelte og forutsigbarhet for kommunen. For at kommunen skal kunne realisere økonomiske gevinster ved støtte av pårørende så må man kunne planlegge med støtte. Det må ligge en forpliktelse fra de pårørende som gir kommunen et planleggingsgrunnlag. Samtidig er det viktig å respektere de pårørendes situasjon og gi dem anledning til å bidra på en måte som gjør at det ikke oppleves som om hele omsorgsbyrden veltes over på dem.

  Safemate Family Schedule

  Figur ‘Safemate Family’: La pårørende bidra på egne premisser.