Geofence er et virtuelt område som man kan definere for å kunne få varsel når Safemate passerer områdets ytre grense. Alle varselmottakere får varsel i form av en SMS når Safemate-bæreren passerer inn og ut. Geofence defineres enkelt ved å definere et senterpunkt og en radius, alternativt kan man tegne opp et område ved hjelp av punkter (gjelder ikke privatmarkedet).