Trygge spor på Gardermoen Skrevet av Marius Bjønness

Trygge Spor er et offentlig innovasjonsprosjekt hvor man blant annet vurderer bruk av teknologi for sporing av personer med demens. Prosjektet er et resultat av interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner med SINTEF som koordinator.

Tirsdag 23. januar 2013 inviterte SINTEF til seminar på Gardermoen, og interessen var formidabel; 70 kommuner og en rekke organisasjoner og institusjoner var tilstede, og fikk innsikt i erfaringer prosjektet har gjort seg.

Moreto EDB – firmaet bak Safemate konseptet – var naturligvis også til stede, og kunne konstatere at det er stor oppmerksomhet rundt GPS for denne pasientgruppen. Tilbakemeldingen fra de involverte i prosjektet – pleiere, pårørende og pasientene selv – var overveiende positive. Det kan virke som om noe av motstanden mot GPS sporing av personer med demens er i ferd med å avta.

Dersom dette er riktig, lover det godt for personer med demens, deres pleiere – og ikke minst – deres pårørende.

Likte du artikkelen? Del gjerne!

Våre produkter får du kjøpt via nettbutikk, trygt raskt og enkelt!

X

Klikk her for å registrer en bedrift