Mobile trygghetsalarmer gjør at mange kan bo hjemme lengre. I motsetning til den stasjonære alarmen, fungerer GPS- og GSM-baserte Safemate overalt hvor det er GSM-dekning. Safemate er en enkel trygghetsalarm som varsler familie, naboer eller hjemmehjelp ved behov. Alarm-mottakere kan ringe direkte til Safemate, som svarer automatisk. Fordi behovene er forskjellige fra individ til individ, så finnes det mange forskjellige Safemate-typer.

Safemate – fellestrekk

Hvit bordlader

  • Safemate ringer opptil fire mottakere parallelt (eller sekvensielt)
  • Bordlader i stedet for mikro-USB (unntaket er Trigger Two)
  • Tydelig merket alarm-knapp, som gir brukeren feedback når den er trykket (unntaket er Track Three)
  • Batterivarsel til pårørende om Safemate ikke lades
  • Toveis-talesamband som kan initieres fra bærer eller pårørende
  • Geofence
  • 24/7/365 respons via Doro Trygghetssentralen (tilleggstjeneste)

sammenligning

SINTEF har utarbeidet "Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste". I denne PDF-en redegjør vi for hvordan Safemate harmonerer med sjekkpunktene i skjemaet:

PDF symbol

SINTEF-skjema


NB! Utenlands bruk må eksplisitt aktiveres ved å kontakte support@safemate.no.