Trygghetsalarmen gjør at mange kan bo hjemme lengre. I motsetning til den stasjonære alarmen, fungerer GPS- og GSM-baserte Safemate overalt hvor det er GSM-dekning. Safemate er en enkel trygghetsalarm som varsler familie, naboer eller hjemmehjelp ved behov. Alarm-mottakere kan ringe direkte til Safemate, som svarer automatisk. Safemate kan betjenes av mennesker med redusert syn og nedsatte motoriske ferdigheter.

Safemate – spesielt utviklet for eldre og pleietrengende

Hvit bordlader

  • Safemate ringer hele fire mottakere parallelt
  • Bordlader i stedet for mikro-USB
  • To knapper på produktet, en alarm-knapp, en for av/på
  • Batterivarsel til pårørende om Safemate ikke lades
  • Toveis-talesamband som kan initieres fra bærer eller pårørende
  • Geofence
  • 24/7/365 respons via SOS Trygghetssentralen (tilleggstjeneste)

SINTEF har utarbeidet "Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste". I denne PDF-en redegjør vi for hvordan Safemate harmonerer med sjekkpunktene i skjemaet:

PDF symbol

SINTEF-skjema


NB! Utenlands bruk må eksplisitt aktiveres ved å kontakte support@safemate.no.